Aleksandar Petković mobilni marketingMoje ime je Aleksandar Petković, rođen sam u Kruševcu 1979. godine gde sam završio osnovnu i srednju školu. Studirao sam na Elektronskom fakultetu u Nišu gde sam stekao master diplomu na smeru za računarsku tehniku i informatiku.

Cilj ovog bloga je edukacija tržišta o mogućnostima koje ovaj vid marketinga pruža, a time i povećanje sveopšte svesti o važnosti ulaganja u digitalne vidove promocije. Pored ovog bloga, svoje iskustvo delim i sa učesnicima na konferencijama u regionu, gde sam često predavao o različitim konceptima mobilnog marketinga. Neke od njih su Mobile Monday, E-Trgovina, biZbuZZ, Internet Hungary itd.

Sertifikovani sam trener na kursu za mobilni marketing pri Digital Communication Institute, kao i predavač na modulu za mobilni marketing pri IAB Academy.

Radim kao Digital Strategic Planner u digitalnoj agenciji Initiative FB.

Pored učešća u kreiranju nekoliko mobilnih startup projekata, posedujem iskustvo u osmišljavanju i sprovođenju različitih tipova aktivnosti mobilnog marketinga za brendove u Srbiji i regionu. Ovo su neki od njih: