content top

NFC primena kod digitalnih kioska

NFC primena kod digitalnih kioska

NFC tehnologija je kao stvorena za digitalne kioske u retail industriji. Veliki lanci supermarketa kao što su Tesco i Casino Group su pioniri u korišćenju NFC-a u svom poslovanju. Pročitajte na koji način su ove kompanije inkorporirale mobile u svoje poslovanje i svoju komercijalnu ponudu. Uz pomoć svoje brandirane mobilne aplikacije za m-Commerce, digitalnih interaktivnih kioska i NFC tehnologije, ove kompanije su zatvorile krug i na ovaj način omogućile potrošačima potpuni, i do tada neviđeni komfor.

Read More

Superkupac – mobilni kuponi na drugačiji način

Superkupac – mobilni kuponi na drugačiji način

Pre izvesnog vremena pojavio se Superkupac - novi koncept mobilnih kupona na lokalnom tržištu, pilot projekat kompanije Telenor Srbija. Superkupac je privukao pažnju javnosti jer nudi korišćenje mobilnih kupona na malo drugačiji način i predstavlja koncept mobilnog marketinga koji do sada nije viđen na lokalnom tržištu.

Read More

m-Commerce: Kupovina u pokretu

m-Commerce: Kupovina u pokretu

Postoji mnogo različitih definicija šta je m-Commerce, međutim suština se svodi na sledeće. U pitanju je postojanje e-Commerce sistema na mobilnim uređajima uz mogućnost plaćanja na njima. Bilo kako bilo, ono što predstavlja bitnu razliku između e-Commerce i m-Commerce sistema leži upravo u sledećoj rečenici: Order from and deliver to anywhere. Ova mogućnost se upravo vezuje za mobility, odnosno portabilnost uređaja putem kojih možemo da kupujemo i plaćamo robu i usluge.

Read More

Ultimativni vodič kroz mobilne barkodove

Ultimativni vodič kroz mobilne barkodove

Mobilni barkodovi su u 2010. godini doživeli znatno veći stepen primene nego u prethodnim godinama. Više jakih kompanija kao što su Sony Ericsson, Google, Fox, HBO i mnogi drugi su najavili korišćenje mobilnih barkodova u svojim kampanjama jer su prepoznali potencijal koji nudi ova tehnologija. Šta je barkod? Barkod predstavlja grafičku reprezentaciju ograničene količine podataka. Kreira se u takvom formatu da je moguće...

Read More

Za šta majke najviše koriste smart telefone?

Za šta majke najviše koriste smart telefone?

Pronalaženje odgovarajućih prodajnih mesta, upoređivanje cena i upoznavanje karakteristika novih proizvoda su samo deo onoga što mobilni telefoni mogu da učine da naš život bude lakši.  Nedavna istraživanja su pokazala da su 66 % majki, koje poseduju Android ili iPhone, koriste svoje smart telefone prilikom procesa kupovine.  Kao dodatak tome, u korist ide činjenica da majke veoma dobro prihvataju mobilni advertajzing pri čemu...

Read More

Zašto su važni mobilni kuponi u retail prodaji?

Zašto su važni mobilni kuponi u retail prodaji?

Retail, kao poseban segment prodaje, sve više prepoznaje prednosti koje pruža m-commerce (mobilna trgovina). Po definiciji, m-commerce se pored m-paymenta (mobilno plaćanje) sastoji iz dva nezavisna koncepta: mobilni marketing i mobilni kuponi. Svaki od njih je moćan na svoj način i često se sagledavaju posebno, odnosno nezavisno jedan od drugog. Ipak, ukoliko se ova definicija sagleda logički i iz ugla praktične primene, dolazi se...

Read More
content top