Ultimativni vodič kroz mobilne barkodove

Mobilni barkodovi su u 2010. godini doživeli znatno veći stepen primene nego u prethodnim godinama. Više jakih kompanija kao što su Sony Ericsson, Google, Fox, HBO i mnogi drugi su najavili korišćenje mobilnih barkodova u svojim kampanjama jer su prepoznali potencijal koji nudi ova tehnologija.


Šta je barkod?

Barkod predstavlja grafičku reprezentaciju ograničene količine podataka. Kreira se u takvom formatu da je moguće njegovo lako i brzo iščitavanje pomoću specijalnih uređaja – barkod skenera ili barkod čitača. Najčešća primena barkodova je u retail industriji i mogu se videti na ambalaži raznih proizvoda. Barkodovi koji se koriste u ove svrhe su UPC (ili EAN) kodovi i predstavljaju se kao niz vertikalnih linija različite debljine i razmaka između njih. Kada barkod skenerom iščitamo barkod vrši se dekodiranje podataka koje on predstavlja. Skeniranjem barkodova se automatizuje i značajno ubrzava proces unosa i dodavanja artikala prilikom plaćanja na kasama prodajnih mesta, a samim tim se procenat moguće greške, koja može da nastane usled ljudskog faktora, smanjuje na minimum.

Prva generacija lineranih barkodova je sadržala veoma ograničen skup informacija koje su na ovaj način bile predstavljene. Devedesetih godina prošlog veka je ova tehnologija počela da se koristi masovno, te je tehnološki razvoj doneo značajan napredak u smislu povećanja količine podataka koje se u linearnom barkodu mogu predstaviti. Linearni barkodovi su poznati i kao 1D barkodovi, jer je grafička reprezentacija podataka koje on sadrži skup linija različite debljine koje se prostiru samo u jednom pravcu – vertikalno. Broj karaktera koje 1D barkod može da sadrži je ograničen na dvadeset.

2D barkod je grafička reprezentacija podataka koji se smeštaju u 2 dimenzije, horizontalno (kao i 1D barkodovi), ali i vertikalno. Na ovaj način je količina podataka koje jedna barkod sličica može da sadrži mnogostruko povećana. 2D barkodovi danas mogu da sadrže i do 4296 karaktera za razliku od 1D barkodova koji su nekada sadržali svega 20 karaktera.

Većina moblnih uređaja koji se danas koriste su opremljene kamerama. Korišćenjem jednog ovakvog telefona i aplikacije koja ima mogućnost očitavanja barkodova, moguće je uz pomoć mobilnog telefona skenirati i dekodirati bilo koji barkod.


Klasifikacija 2D barkodova

Na prvi pogled svi 2D barkodovi izgledaju isto, ali ukoliko malo detaljnije zagledamo, uviđamo da to ipak nije tako.

Neki 2D barkodovi, kao npr. QR (quick response) kodovi, Data Matrix kodovi ili Aztec kodovi, su tipovi tzv. javnih barkodova. Njihovo korišćenje je besplatno i bilo ko ih može koristiti. Da bi postali to što jesu, tehnologije generisanja, štampanja i korišćenja ovih barkodova su morale da prođu rigorozne tehnološke revizije posebnih institucija koje se bave isključivo tehničkim standardizacijama. Zbog svoje otvorenosti i široke rasprostranjenosti, mnoge mobilne aplikacije za čitanje barkodova su već sada deo standardno instaliranog softvera koji se nalazi na novokupljenim mobilnim telefonima. Najbolji primer je aplikacija „Barcode Scanner“ koja podrazumevano dolazi  kao već instalirana aplikacija na svim Android telefonima.

Takođe, postoje i  drugi tipovi 2D barkodova koji su specijalno razvijani od strane pojedinih kompanija za njihovu internu upotrebu i kao takvi, oni nisu javno dostupni za ostale korisnike mobilnih uređaja. Neki od njih su EZcode,  Microsoft Tag, Bee Tagg, Upcode, Trillcod, Quickmark i mnogi drugi.

Bez obzira na to da li su barkodovi javni ili nisu, broj korisnika koji mogu da ih očitaju direktno zavisi od broja mobilnih uređaja koji poseduju kameru i odgovarajući softver za njihovo dekodiranje. Ovo predstavlja bitnu metriku za brendove i kompanije jer to direktno utiče na broj korisnika koji će moći da uzme učešće u njihovim mobilnim kampanjama koje uključuju korišćenje 2D barkodova. Softver za očitavanje 2D barkodova mora da bude već preinstaliran na mobilnom uređaju ili korisnik mora sam da ga downloaduje i instalira. Aplikacije za očitavanje 2D barkodova se mogu koristiti na smart telefonima, ali isto tako i na java telefonima starije generacije (sa kamerom) uz prethodno instaliranje odgovarajućeg sotvera.


QR kod VS Data Matrix

QR kod i Data Matrix kod su se pojavili otprilike u isto vreme.

Data Matrix barkod može da sadrži oko 3000 alfanumeričkih znakova. Barkod simbol ima oblik kvadrata i sastoji se od binarne matrice ćelija koje sadrže ili ne sadrže kvadratnu tačku. Iako su Data Matrix kodovi obično kvadratnog oblika, postoje slučajevi gde su se koristili u obliku pravougaonika. Originalno su dizajnirani za označavanje proizvoda. Postaju široko korišćena tehnologija od trenutka kada je pored tekstualnih podataka omogućeno i smeštanje URL adresa u Data Matrix kodove.

QR kod može da sadrži čak 4296 alfanumeričkih karaktera. Kao i Data Matrix barkod i on je kvadratastog oblika i sadrži 3 manja kvadratna označivača (landmarks) koji služe za pravilo pozicioniranje i brže očitavanje ovih kodova.


Tipovi podataka koje barkod može da sadrži

Tehnologija korišćenja barkodova je danas otišla toliko daleko da jedan 2D barkod može da sadrži različite tipove podataka, odnosno informacija:

-          Tekstualne podatke od maksimalno 4296 karaktera

-          URL do neke lokacije na internetu kojoj se pristupa bukvalno jednim klikom

-          Podatke za neki Event , koji lako možete dodati u vaš kalendar

-          Kontakt podatke o nekoj osobi u vCard formatu

-          Podatke o nekoj lokaciji, bilo da su u pitanju tačne koordinate ili Google Maps link

-          Broj telefona sa opcijama pozivanja, smeštanja u adresar ili slanja SMS poruke

-          Pocedura za kreiranje novog SMS-a ili e-maila, gde je moguće unapred predefinisati primaoca,  tekstualni sadržaj, kao i Subject e-maila

Mogućnosti komercijalne primene 2D barkodova u mobilnoj industriji su bukvalno neograničene i sve je veći broj kompanija koje ga uvode i na najrazličitije načine koriste u svojim marketing kampanjama. Ubedljivo najzastupljeniji tip podataka koji se koristi u mobilnom marketingu prilikom kampanja koje uključuju integraciju mobilnih barkodova jeste URL adresa.


Direktni i indirektni barkodovi

Da bi pojasnili razliku između direktnih i indirektnih barkodova uzećemo primer gde je sadržaj barkoda URL adresa do neke lokacije na internetu.

Direktnan barkod, recimo, sadrži običnu URL adresu nekog sadržaja koji se već nalazi na internetu. Skeniranjem jednog ovakvog barkoda uz pomoć mobilnog uređaja vrši se njegovo softversko dekodiranje nakon čega se dekodirana informacija u vidu URL adrese šalje internet browseru mobilnog uređaja. Nakon toga browser mobilnog uređaja prikazuje sadržaj dekodirane URL adrese na isti način kao da je ona ručno uneta u sam internet browser od strane korisnika. Ovaj metod kodiranja je veoma jednostavan za implementaciju i korišćenje, te su direktni barkodovi baš iz tih razloga široko rasprostranjena tehnologija koju koriste skoro svi barkod čitači.

Barkod čitač vrši samo jednostavno dekodiranje barkoda i pored toga ne postoji nikakvo dodatno komplikovanije procesiranje u okviru same aplikacije. Iako na prvi pogled korišćenje direktnih barkodova zvuči kao dobra ideja, problem nastaje u trenutku kada je neophodno uvesti metriku koja jasno ukazuje na to koliko je puta neki barkod očitan, tj. korišćen. Ne postoji jednostavan način da se prebroji broj njihovog očitavanja, da se vidi odakle su, kada i čime očitani. Ključne analitičke informacije nisu dostupne na jednostavan i brz način. Ukoliko je npr. u pitanju URL, neophodno je da ste napredni korisnik Google Analytics alata ili da proučavate logove sa servera kako bi ste došli do nekih, Vama bitnih, informacija. Čak i tom slučaju, ni logovi sa servera neće moći da Vam ukažu na to da li je neko u internet browseru svog mobilnog telefona ručno ukucao Vaš URL ili je do te internet stranice došao skeniranjem mobilnog barkoda.

Nasuprot ovome, indirektni barkodovi obično samo sadrže samo indeks do baze koja sadrži informaciju koja se odnosi na taj barkod. Indirektni barkod se očitava na isti način kao i direktni barkod, korišćenjem kamere na mobilnom uređaju, ali je neophodan server koji vrši dodatno procesiranje.

Indirektni barkodovi imaju značajne prednosti u odnosu na direktne barkodove:

  • Njihova velilčina je daleko manja od direktnih barkodova, zato što sadrže samo indeks
  • S obzirom na to da moraju da prođu kroz server, moguće je upravljati njihovim korišćenjem. Mogu da se u bilo kom trenutku deaktiviraju, usmere na nov sadržaj i detaljno analiziraju najrazličitijim metrikama
  • Mnogo je teže izvršiti bilo kakvu zloupotrebu ili prevaru zato što ovi barkodovi sadrže samo indeks i server koji procesira barkod vrši preusmeravanje na potpuno drugu lokaciju
  • Klijentska aplikacija na mobilnom uređaju može biti tako programirana da sakuplja opt-in informacije, kao što su telefon, korisnički ID, lokacija, ostali demografski, ali i psihografski podaci (parametri koji se odnose na stavove, vrednosti, interese ili stil života). Svi ovi parametri su jako bitni zbog merljivosti učinka kampanje, ali i zbog mogućnosti veoma prezicnog targetiranja. Određene informacije i ponude mogu da budu ciljane ka korisniku u zavisnosti od njegove lokacije, doba dana ili neke druge demografske ili psihografske opt-in informacije. Na primer, očitavanjem jednog istog mobilnog barkoda u okviru iste reklamne kampanje, ukoliko je dostupna informacija o starosti vlasnika mobilnog uređaja (recimo vlasnik ima 28 godina), šalje se link za video koji je namenjen mladim ljudima, a ne za video koji je namenjen starijoj populaciji.

Korišćenje indirektnih barkodova ipak ima i svoje nedostatke. Prilikom njihove upotrebe postoji potreba za specifičnim i malo naprednijim barkod čitačem. Potrebno je da takva aplikacija već bude instalirana na mobilnom uređaju ili da se naknadno downloaduje i instalira. Neophodno je da takav barkod čitač ima mogućnost da kreira nov URL sa umetanjem meta podataka. Samim tim, njihov razvoj i implementacija indirektnih barkodova u sam proces jedne kampanje je dosta komplikovaniji jer zahteva sistem koji ima tu mogućnost da dodeljuje indeks vrednosti u URL.


Delimično indirektni barkodovi

Ovo je treći tip barkodova koji kombinuje najbolje karakteristike direktnih i indirektnih barkodova. Delimično indirektan barkod sadrži potpuno formatiran URL tako da može biti očitan kao direktan barkod uz pomoć bilo kog čitača barkodova. Takođe, on sadrži i funkcionalnost indeksiranja, tako da ima tu karakteristiku indirektnih barkodova. Samim tim, moguće je koristiti napredno upravljanje i monitoring nad njima.

Naravno i oni imaju svoje nedostatke. Obično moraju da budu dosta veće veličine od standardnih barkodova (s obzirom da sadrže i URL i indeks, sastoje se od više karaktera) i zbog toga je potrebno obratiti posebnu pažnju prilikom njihovog dizajniranja. Takođe, ne obezbeđuju dodatne informacije u vidu demografskih i psihografskih podataka (osim ukoliko ih korisnik sam ne unese kroz korisničku aplikaciju na mobilnom uređaju) jer specifične informacije u ovom slučaju nemogu da se sadrže u samom URL kodu, kao što je to slučaj kod indirektnih barkodova.

Mogućnosti i komfor koji mobilni barkodovi nude brendovima, kompanijama i korisnicima se zasnivaju na dobijanju brze informacije u pokretu, interaktivnosti i merljivosti njihovog korišćenja. Ove karakteristike će svakako učiniti da poslovanje koje uključuje upotrebu mobilnih barkodova nastavi da raste. Već je primetno da sveći broj svetskih brendova usvaja mobilne barkodove kao neizostavni deo svojih marketing i advertajzing kampanja. Uz odgovarajuću edukaciju korisnika i povećanje njihove svesti, ali i sve veću integraciju mobilnih barkodova u ostale koncepte mobilnog marketinga (npr. m-commerce), budućnost ove tehnologije tek dolazi. Onog trenutka kada glavni igrači poput Google-a i Facebook-a budu počeli da koriste mobilne barkodove (što su nezvanično i najavili) za servise koje će nuditi svojim korisnicima, ova tehnologija će doživeti potpuni bum pri čemu će se pojavljivati u najrazličitijim aspektima svakodnevnog života.

Ukratko o autoru

One Response to “Ultimativni vodič kroz mobilne barkodove”

  1. Sara Terzic says:

    Stvarno odlican tekst! Svaka cast! Cak i potpunom laiku je posle citanja sve puno jasnije.

Leave a Reply to Sara Terzic Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.