Android Market vs Apple App Store

Veliki svetski rat na polju mobilnih aplikacija uveliko traje, a kako vreme odmiče možemo očekivati još veću i žešću borbu. Za sada postoje dva velika protivnička tabora i par manjih koji strpljivo čekaju svoju šansu iz prikrajka. Ipak, najjači u ovoj igri, Android i Apple, deluju toliko dominantno, da je pitanje da li će i kad će neko moći ozbiljnije da ih uzdrma.

U nastavku se nalazi uporedna vremenska analiza Android Marketa i Apple App Store-a i prikazuje promene i tokove nastalih u prethodnim mesecima. Na osnovu toga može se (donekle) zaključiti šta će se dešavati u periodu koji je ispred nas.

Sve analize su date uporedno za treći kvartal 2010. godine i prvi kvartal 2011. i obuhvataju vremenski period od 6 meseci.

Broj aplikacija

Ako analiziramo porast broja aplikacija raspoloživih za preuzimanje sa ovih marketa, Android Market je zabeležio rast od čak 127%, za razliku od App Store-a koji je zabeležio rast od 44%. Ukoliko se ovakav trend rasta nastavi, sredinom 2012. godine će broj aplikacija na Android Marketu biti veći od broja aplikacija na App Store-u.

Kada bismo poredili broj aplikacija po jednom developeru, Android Market je i tu dominantniji sa 6,2 aplikacije po developeru u odnosu na App Store koji ima 4,8 aplikacija po developeru.

 Android market i App Store - broj aplikacija

 

Broj developera

Šta je popularnije i privlačnije developerima? Sudeći po broju developera, to je definitivno App Store koji u prvom kvartalu 2011. godine ima čak 72.682 developera, za razliku od Androida za koji je svoje aplikacije razvijalo svega njih 14.111.

Upoređujući broj novo-registrovanih developera za pomenuti period, Apple je i dalje u prednosti sa oko 24.146 novih developera za razliku od 4.219 developera za Android platformu.

Ako se osvrnemo na procenat rasta broja novih developera, Android Market je porastao za 40% u odnosu na App Store koji je porastao za 48%.

Android market i App Store - broj developera

Na sledećem grafiku je predstavljena procentualna raspodela broja aplikacija po jednom developeru:

Android market i App Store - broj aplikacija po developeru

 

Ekonomska isplativost

Ranije je postojala praksa da su se aplikacije za iPhone uglavnom naplaćivale, dok su aplikacije za Android najčešće bile besplatne. Izgleda da su konkurenti jedni od drugih naučili ponešto, jer su se sada stvari malo promenile, pa je primetan veći broj besplatnih aplikacija na App Store-u, odnosno veći broj aplikacija na Android Marketu koje se plaćaju.

Na Android marketu, broj aplikacija koje se plaćaju je skočio sa 22% na 34%, dok je broj aplikacija koje se plaćaju na App Store-u pao sa 70% na 66%.

Android market i App Store - besplatne aplikacije i one koje se plaćaju

 

Cene aplikacija

Kod App Store-a cene aplikacija nisu pretrpele veće promene:

Android market i App Store - cene iPhone aplikacija

Za razliku od toga, cene aplikacija na Android Marketu su značajno porasle u odnosu na period od pre samo šest meseci.

Značajno je porastao broj aplikacija koje su skuplje od 10$. Bez obzira na to, ukupan broj aplikacija koje su jeftinije od 10$ je veći od 95%.

Na Android Marketu postoji čak 73% aplikacija koje su jeftinije od 3$, dok je ukupan broj aplikacija koje su jeftinije od 1$ pao sa 60% čak na 37%.

Android market i App Store - cene Android aplikacija

 

Nezvanični marketi sa aplikacijama

Pored Android Marketa i App Store-a, koje su zvanične prodavnice aplikacija, postoji i veliki broj drugih prodavnica koje omogućavaju korisnicima da dođu do aplikacija za svoje telefone. Međutim, nije redak slučaj da postoje značajne razlike u naizgled istim aplikacijama dostupnim na zvaničnim i nezvaničnim prodavnicama.  Preuzimanje aplikacija sa alternativnih marketa često može da bude veoma rizično za krajnjeg korisnika.

S obzirom da je Android platforma (iz najbolje namere) zamišljena kao platforma otvorenog koda, ovo često može da predstavlja i bezbedonosni problem.

Na nezvaničnim marketima mogu se naći sledeći tipovi aplikacija:

 1. Jedinstvene regionalne aplikacije koje su specifične za lokalno geografsko tržište na kome se prodaju. Ove aplikacije su uglavnom bezopasne i predstavljaju najveći deo raspoloživih aplikacija na nezvaničnim marketima – oko 61%
 1. Redistribuirane aplikacije su aplikacije koje su na zvaničnom marketu besplatne, a  kao takve se nude i na nezvaničnim marketima. Na nezvaničnim marketima, ovakvih aplikacija ima oko 36%
 1. Piratske aplikacije su aplikacije koje se na zvaničnom marketu prodaju, a koje se na nezvaničnim marketima nude besplatno ili znatno jeftinije. U pitanju je nelegalna distribucija aplikacija koje imaju svoju standardnu cenu i koje se plaćaju. Na nezvaničnim marketima, ovakvih aplikacija ima oko 3%
 1. Prepakovane aplikacije su piratske ili redistribuirane aplikacije čiji je kôd menjan u odnosu na originalan (prepakovan), tako da je moguća ili pojava reklamnih poruka u samoj aplikaciji ili što je još gore, aplikacija dobija skroz drugu namenu od one koja je originalno predviđena. Ovaj tip aplikacija je IZUZETNO opasan po krajnjeg korisnika. Prepakovane aplikacije pristupaju poverljivim i osetljivim podacima  kao što su:
 • Lokacija
 • Ime vlasnika
 • Broj telefona
 • IMEI i IMSI
 • Internet Access podaci
 • Mogućnost kontrole telefonskog pozivanja

Na ovaj način postoji mogućnost da ostvarivanja konekcije u vidu pozivanja Premium brojeva ili slanja Premium SMS-ova bez znanja korisnika. Dobar primer je Geinimi Trojan koji je velikom broju korisnika napravio astronomskte telefonske račune.

 

Predviđanja za budućnost

U budućnosti se očekuju veoma dinamične promene koje će se ogledati u:

 • Još većem broju aplikacija i developera, pogotovu za Nokia telefone koji će koristiti isključivo Microsoft Windows Mobile platformu
 • Novim strateškim partnerstvima velikih kompanija
 • Sve većem broju nezvaničnih marketa
 • Globalnom povećanju znanja developera (što može biti i dobro i loše)
 • Porastu svesti kod krajnjih korisnika u smislu pristupa privatnim i osetljivim podacima
 • Porastu mogućnosti zloupotrebe koji prati razvoj tehnologije

U svakom slučaju, u odnosu na ranije godine, ostvaren je značajan pomak u razvoju tržišta mobilnih aplikacija. Najveći razlog za to je svakako ogromna ekspanzija Android Marketa. Samim tim, pojavila se i velika potreba tržišta za developerima mobilnih aplikacija.

Autor:

Aleksandar Petković

Ukratko o autoru

One Response to “Android Market vs Apple App Store”

 1. Odličan post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.